Panden / Locations

Sinds de start in 2014 is een bescheiden maar gestaag groeiend bestand van in onbruik geraakte panden weer geopend en geschikt gemaakt voor – betaalbaar, duurzaam – wonen en/of werk. In elk pand wordt een “meent” (commons)  gerealiseerd. In dit menu is meer te lezen over de activiteiten in de verschillenden panden. / Since the start in 2014, a  modest but progressively growinging pool of disused buildings have been opened up and made suitable for – affordable, sustainable – forms of living an/or working. In each of the buildings a “commons” space is being opened. Read under this menu more about the activities in the buildings.

  • pieterderaadtPieter de Raadtstraat 35 & 37 (2014, ca. 440m2, plus opslag) – In dit “tweelingpand” is Stad in de Maak van start gegaan. In de voormalige zeepfabriek en later waterstokerij is nu een werkplaats gerealiseerd, terwijl een deel van de ruimte voor debat en uitwisseling is ingericht (“Stokerij”). De bovenverdiepingen zijn werk- en woonruimte. / City in the Making started off in this “twin” building. In the former soap factory and water-stoking facility a workshop has been realised, while part of the space is designated for debate and exchange (“Stoking house”). The upper floors host work and living spaces.
  • bloklandBloklandstraat 190 (2015, ca. 186 m2) – Dit pand fungeerde tot voor kort als een “try-out” huisvesting voor voormalig daklozen. Nu is het voor onbepaalde (maar ten minste drie jaar lang) tijd omgezet in huisvesting, met een gemeenschappelijke werkruimte / winkel op de begane grond. / This building functioned until recently as “try-out” housing for formerly homeless. Now is has been converted for a period of minimally three years into housing with a joint workspace / shop on the ground floor.
  • banierBanierstraat 62 (2014, ca. 228 m2) – In dit karakteristieke pand is in een niet te ver verleden een wietplantage gehuisvest, waardoor het interieur totaal onbruikbaar is geworden voor bewoning. Het is onlangs heel basic opgeknapt en heeft als werkruimte voor beeldend kunstenaars een tweede leven gekregen. / This building has been used as a marihuana plantage, as a result of which the interior has been destructed and rendered unusable for housing. It has been very basically reconditioned and given a second life as workspace for artists.
  • zwaanshalsZwaanshals 288 B (2016, ca. 208 m2) – Op twee bovenverdiepingen en zolder wordt voor een periode van vijf jaar geexperimenteerd met een “tijd-gedeelde” commons; d.w.z. dat de ruimte voor 1/3 van de tijd beschikbaar is voor de community van Stad in de Maak en 2/3 van de tijd voor de vaste gebruikers van het pand. / The two upper floors and attick will be the site for experimentation with a “time-shared” commons; i.e. the space will be available to the community of City in the Making for 1/3 of the time, while it will be at disposal of the principal occupants for the remainder 2/3 of the time.
  • Schiestraat 12Schiestraat 12 (2016, ca. 240 m2) – Stad in de Maak heeft beschikking over drie verdiepingen in dit voormalig kantoorpand, waarvan er twee als kantoor / studio worden gebruikt, terwijl de bovenverdieping (het “penthouse”) als residency beschikbaar is. / City in the Making has three floors in this former office building, of which two are put to use as office / studio, while the top floor (the “penthouse”) is available as residency space.
  • Noordplein 197Noordplein 197 (2016, ca 70 m2) – Deze houtwerkplaats met professionele houtbewerkingsmachines wordt heropend als cooperatieve “Zagerij” vereniging  / This professionally equipped wood workshop is being re-opened as cooperative carpenters’ workshop.

 

  • Zegwaardstraat 9 (2017, ca. 120 m2) – Dit pand is voor onbepaalde tijd weer bruikbaar gemaakt als woning.  / This building is for the time being outfitted to be used as apartment.