In aankomst: Pioniersmeent De Stokerij

schuurtjesproject Floris Visser @Banierstraat
schuurtjesproject Floris Visser @Banierstraat

In de afgelopen jaren is er door ontwerpers en kunstenaars een belangrijke bijdrage geleverd aan ‘wicked social problems’, onder meer rond thema’s als ‘meenten’ (commons), alternatieve economie, en sociale, ecologische en economische weerbaarheid en zelfwerkzaamheid in het algemeen.
De urgentie om met pionierswerk een ander stedelijk toekomst-perspectief in de dagelijkse praktijk van de stad te testen, heeft twee jaar geleden tot de start van Stad in de Maak geleid.
Van september 2016 tot voorjaar 2017 zullen de Stad in de Maak ‘commons’ op de begane grond mede worden gebruikt voor het project Pioniersmeent De Stokerij. Een groep kunstenaars wordt gevraagd om door middel van artistieke en/of sociale en/of economische interventies met ons mee te experimenteren.  
Pioniersmeent De Stokerij is een continue maak-, presenteer-, trainings-, leer- en uitwisselingsplek waarin de kennis om tot innovatieve, robuuste en duurzame netwerken rond wonen en werken te komen intensief wordt gedeeld en uitgewisseld tussen de lokaal betrokken participanten. Wij geloven in ‘learning by doing’ en een ‘hands-on’ aanpak. Leren is dus altijd ook direct maken en toepassen.
Het doel van het project is in de eerste plaats om in de praktijk van pand, straat, wijk en stad te onderzoeken hoe de stad vanuit haar huidige rol als (hoofdzakelijk) consumptielandschap weer een robuuste, duurzame productieve plaats kan worden in het dagelijkse leven van stadbewoners.

Gedurende een periode van 9 maanden wordt aan 12 kunstenaars gevraagd om een thematisch werk te realiseren in één of meerdere meentruimten van Stad in de Maak. Daarnaast wordt aan 3 specialisten gevraagd om het traject te volgen, hierop te reflecteren en verslag te leggen. Diverse media worden hierbij betrokken.
Aan de deelnemende kunstenaars en specialisten wordt gevraagd een werk te maken en/of een event te organiseren wat ingaat op een of meer van drie thema’s:
– (micro-)economische activiteit, alternatieve economische modellen. Aansluiting op het gedachtegoed van ‘circulaire economie’
– experimenten met ‘meenten’, coöperatief beheer / alternatieve eigendomsverhoudingen (privaat / gedeeld); onderzoeken wat de betekenis is van (de grens van) privaat en openbaar.
– sociaal maatschappelijke interactie; ontmoeting tot stand brengen; verbindingen leggen tussen bewoners en de stad; tussen bewoners en panden onderling; tussen theorie en praktijk.

Het project wordt financieel ondersteund door: Art of the Impact, Havensteder, Gemeente Rotterdam, afdeling cultuur en Gebiedscommissie Noord,
Zie ook: theartofimpact.nl