Almondestraat 141 – 235

  • sinds: 2019
  • gebruik: wonen en werken
  • eenheden: 53 woningen waarvan 8 woningen ingericht met 3 pension kamers, 32 woningen 2p per woning (1 van de woningen is geheim stadsklooster)
  • meenten: 13 commons (losse buurthuisfuncties) waarvan 4 in de plint collectief beheerd (huiskamer, copysjop, blank space, receptie)
  • oppervlak: ca. 3250 m2
Pensionkamer gefotografeerd door Hans Heeswijk

Stad in de Maak beheert de komen de tijd een rijtje woningen in de Almondestraat. Dit deel van de straat wordt tijdelijk getransformeerd tot Pension Almonde, een tijdelijk thuis voor stadsnomaden en buurtinitiatieven, een slaapplek voor wie in Rotterdam moet zijn en een startplek voor gasten die zich willen vestigen in de stad.

Het Pension Almonde is zelforganiserend opgezet waarmee iedereen actieve bewoner, gastheer/vrouw en beheerder is. Op deze wijze kunnen de huren laag blijven, is er altijd plek voor eigen initiatief, en wordt de tijdelijke gemeenschap actief onderhouden. Bij succes kan het concept worden ingezet op andere locaties in Rotterdam en kan het pensionmodel meeverhuizen naar nieuwe straten in transitie.

De Almondestraat ligt in ZoHo, een herontwikkelingsgebied nabij het centrum van Rotterdam. Er is eind 2018 een tender uitgeschreven voor projectontwikkelaars om deze stadsvernieuwing vorm te geven. De sociale huurwoningen in de Almondestraat zijn sinds de zomer 2018 toegevoegd aan dit gebied in verband met funderingsproblemen. Stad in de Maak is door woningbouwvereniging Havensteder gevraagd om het leegstandbeheer tot aan de sloop / renovatie te begeleiden met als doel het verleden te eren en de leefbaarheid in de straat te behouden. Over een periode van een jaar groeit het pension tot 52 woningen, wat bijna de hele straat behelst.