De Stoker #03 – Werk

Deze aflevering is gewijd aan werk; aan het werk dat in de collectieve ruimten wordt verricht en aan de projecten waaraan is samengewerkt, maar ook aan zin en onzin van werken en aan universeel basisinkomen.