Openbaringen

Op deze pagina zijn de volgende documenten in te zien:

rechtspersoon
– de statuten van Stichting Stad in de Maak (2012)

financiële verslaglegging
– jaarstukken (worden binnenkort toegevoegd)

verslagen en rapporten
-het inhoudelijk verslag van project Art of Impact (2017)