Pieter de Raadtstraat 35 & 37

sinds: 2014
gebruik:
wonen en werken
aantal eenheden: 5 wooneenheden met 1 collectieve woonkamer (5 bewoners), twee individuele wooneenheden, 1 kantoor (ca 2 a 3 gebruikers; incidenteel meer)
meenten: werkplaats (ca 2 gebruikers; incidenteel meer) incl. wasbuur (ca 12 gebruikers; bewoners plus buren) en de Stokerij (3-30 gebruikers)
oppervlak:
ca. 440m2 (plus opslag)

Balkonleven Pieter de Raadtstraat

In dit “tweelingpand” is Stad in de Maak van start gegaan. In de voormalige zeepfabriek en later waterstokerij is nu een werkplaats gerealiseerd, terwijl een deel van de ruimte voor debat en uitwisseling is ingericht (“Stokerij”). De bovenverdiepingen zijn werk- en woonruimte. Er is hier een groepswoning, een atelierwoning, een casco-woning en de kantoorruimte van Stad in de Maak gevestigd. Ook de zolderverdiepingen zijn in gebruik: als woonetage, en als logeerkamer-in-aanbouw.

Door de geschiedenis heen een werkpand

bouwtekening_origineel

Over het stadsleven in het dubbelpand Pieter de Raadstraat 35-37 is in het Rotterdams Stadsarchief een aantal interessante details te vinden. Het pand is in 1899 gebouwd met twee ruime werkplaatsen op de begane grond, die door de tijd intensief gebruikt zijn. Op de bouwtekening is te zien dat er in de werkplaats een grote stookplaats is ingericht – en dat de gevel een aantal fraaie details heeft, waarvan niet alles de tijd heeft doorstaan. Op de bovenverdiepingen zijn woningen gesitueerd.

In het stratenboek van 1911 (zie foto, op de rechterpagina) kunnen we lezen hoe het hele pand door vaklui wordt gebruikt en bewoond. Op de begane grond zijn een schilderwerkplaats en handelsdrukkerij te vinden; verder wonen er timmerlui en een metaalwerker. Eerder is er al een zeepfabriek (1903) en een sigarenfabriek (1901) te vinden.

In 1911 vestigt P. Ziere in de werkplaats van nummer 37 een firma in “zout, zeep, etc.”, die in al snel tot waterstokerij wordt uitgebreid. In de waterstokerij wordt warmwater voor de buurt gemaakt, terwijl er ook alle schoonmaakbenodigdheden te krijgen zijn. De stokerij zal het nog lang uithouden – weduwe Ziere zal deze zelfs na het overlijden van haar man nog jarenlang runnen.

pandkaart

Over de periode 1940 en later is minder te vinden in het archief, al zijn er wel wat aardige details: de huurprijs van een bovenwoning (37, 1e verdieping) bedroeg bijvoorbeeld in 1942 zo’n 6 gulden per week (zie foto).