Pioniersmeent De Stokerij

Met ‘pioniersmeent De Stokerij’ is in de periode juni 2016 – juli 2017 een continue maak-, presenteer-, trainings-, leer- en uitwisselingsplek opgezet met als doel om kennis op te doen om tot innovatieve, robuuste en duurzame netwerken rond wonen en werken te komen. De Stokerij heeft zich daarbij op drie – voor de toekomstige ontwikkeling van Stad in de Maak cruciale – thema’s gericht: (micro-)economie, meenten (‘commons’) en (sociale) interactie.

Door deelnemende kunstenaars is een thematisch werk gerealiseerd in één of meerdere meentruimten van Stad in de Maak. Deze ‘meenten’ bevinden zich op de begane grond: het grensvlak van woning (wonen en werken) en straat/stad. In hun projecten en activiteiten hebben de kunstenaars deze ruimten voor kortere of langere tijd geactiveerd; hierbij hebben ze niet alleen de interactie met straat, buurt en stad opgepakt, maar ook Stad in de Maak uitgedaagd om haar ambities te verscherpen of te verleggen.

Kunstenaars: 
Guido Marsille – Wasbuur en Zeep Van Blankensteyn
Vloris Fisser – Vtv De Schout
Daan Den Houter – Restaurantjehuren.nl
Melle Smets en Iris Wielders – Trouble In The North
Monnik – Toekomstvisie Stad In De Maak
Carlijn Kingma – The Babylonian Tower Of Modernity
Collectief 37b2 – Neverland Cinema
Hans Werlemann – Stoker Blues
Peter T Lang – Proof That Aliens Exist In Rotterdam
Niels Buwalda en Chris Onsman – The Browery
Phed Flip – Belly Builder/Wheelie Parade/Night Shop
Hajo Doorn – Straatopera
Bart Groenewegen – Bakkerij De Eenvoud
Marijke Brinkhof, Alex Wolkowicz en Jon Barraclough – Untouched

Parallel aan de interventies van de kunstenaars en de reflectie van de volgers, zijn er drie seminars/workshops georganiseerd. Ze hebben niet alleen een aantal fundamentele vragen rond de (micro-)economie, meenten (‘commons’) en (sociale) interactie op scherp gesteld, maar ook toekomstrichtingen verkend waarin deze thema’s hun sociaal-relevante potentieel kunnen ontvouwen.

zie ook: www.theartofimpact.nl