Signing Bloklandstraat contract

left to right: Mark van de Velden, Erik Jutten, Piet Vollaard
left to right: Mark van de Velden, Erik Jutten, Piet Vollaard

It’s Official! Last thursday Mark van de velde (Havensteder), Erik Jutten en Piet Vollaard (SidM) signed the contract for a three year (with a possible extension) period of free, experimental exploration of Bloklandstraat 190.
This is our fourth building and we are now confident enough to say: keep ‘m coming!

Contract Banierstraat 62 getekend

Signing the Banierstraat contract: Mark van de Velde (Havensteder) right and Erik Jutten (SidM) left

Op 10 december 2014 is de ingebruiknemingsovereenkomst tussen Havensteder en Stad in de Maak met betrekking tot het pand Banierstraat 62 getekend. Daarmee heeft Stad in de Maak (na twee panden aan de Pieter de Raadtstraat) een derde pand voor 10 jaar in gebruik om alternatief te ontwikkelen.
Voorlopig zijn de twee verdiepingen in gebruik als atelier en wordt de begane grond, inclusief de tuin ontwikkeld als open huiskamer voor de buurt en overige gebruikers.
Er is een samenwerking met het stadsecologische buurtproject 7Seasons om samen een ecologische groene wand aan het Schout Heyrichplein in te richten.

En nu werkelijk – die kop was er inderdaad af

de kop - Erik, Lucia en MarcToen begin oktober het overleg over het overnemen van de twee panden aan de Pieter de Raadstraat zo ver gevorderd was dat we schreven ‘de kop is er af’ hadden we geen moment gedacht dat dit wel eens letterlijk het geval zou kunnen zijn.

Twee weken later was het zo ver – de ondertekening waar we zo lang naar hadden uitgezien. En wie schetst onze verbazing toen we ‘de kop’ daarbij als presentje voor het verse initiatief kregen gepresenteerd (zie foto). Ergens in de krochten van Havensteder heeft Lucia Post nog één van de twee missende ornamenten uit de gevel weten te vinden. Gezien het niet onaanzienlijke gewicht zullen we ‘de kop’ vooralsnog een wat minder hoge plek geven, misschien later wel als boegbeeld voor de werkplaats op de begane grond.

Met de ondertekening is er een lang voorbereidingstraject tot een eind gekomen. En kan nu de start van een 10-jarig project worden gemaakt. Gezien de staat van de panden wordt dat nog een uitdaging – maar daar was het allemaal om begonnen: een alternatief ontwikkelingsmodel dat nieuwe stedelijkheid aan de stad kan toevoegen.