Het kleinste volkstuincomplex van Nederland geopend in Rotterdamse Agniesebuurt

Persbericht Rotterdam – 23 juni 2016
In de Rotterdamse Agniesebuurt is ‘De Schout’, het kleinste volks-tuin-hobby-complex van Nederland geopend. Het complex is gelegen in een 50m2 verhoogde border op het plein aan de Schout Heynricstraat. Deze border is door de gemeente beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven. Het complex huisvest een kruidentuin, een klein maïsveld, diverse bessenstruiken en fruitbomen, een tuinkast met gereedschap en water (opgevangen uit de dakgoot) en – al bijna af – een schuur voor buurtbewoners die voor een klein bedrag de ruimte willen huren voor hun hobby. Denk aan: fietsen opknappen, spullen repareren, modeltreinen, timmeren, kleding maken, of extra keukenruimte om jam te wecken. De eerste huurder voor de komende tijd zal aan brommers gaan sleutelen.

schuurtjeDe Schout Heynricstraat barst van de betrokken buurtbewoners! Nu hard aan het werk aan De Schout.

Latifa onderhoudt samen met haar vrijwilligers de kruidentuin. De initiatiefnemers van Stad in de Maak, die werken in het hoekpand aan de Banierstraat 62A bouwen en onderhouden de schuur en plaatsen een hek rondom de border om de planten te beschermen tegen honden en voetballen. Eind juni komen er ramen in de schuur en plantjes op het dak.

De bedoeling is om bij voldoende enthousiasme meer schuurtjes beschikbaar te maken voor buurtbewoners met een hobby. Heb je plannen of zoek je ruimte? Bel even aan bij de Banierstraat 62A, wij zijn drie kunstenaars en hebben hier ons atelier.

De feestelijke opening is gepland in augustus met eten en drinken. Meer info volgt!

Dit project wordt ondersteund door een bijdrage van de gebiedscommissie Noord en Stad In De Maak en maakt onderdeel uit van het Art of the Impact project Pioniersmeent De Stokerij.

In aankomst: Pioniersmeent De Stokerij

schuurtjesproject Floris Visser @Banierstraat
schuurtjesproject Floris Visser @Banierstraat

In de afgelopen jaren is er door ontwerpers en kunstenaars een belangrijke bijdrage geleverd aan ‘wicked social problems’, onder meer rond thema’s als ‘meenten’ (commons), alternatieve economie, en sociale, ecologische en economische weerbaarheid en zelfwerkzaamheid in het algemeen.
De urgentie om met pionierswerk een ander stedelijk toekomst-perspectief in de dagelijkse praktijk van de stad te testen, heeft twee jaar geleden tot de start van Stad in de Maak geleid.
Van september 2016 tot voorjaar 2017 zullen de Stad in de Maak ‘commons’ op de begane grond mede worden gebruikt voor het project Pioniersmeent De Stokerij. Een groep kunstenaars wordt gevraagd om door middel van artistieke en/of sociale en/of economische interventies met ons mee te experimenteren.   Lees verder “In aankomst: Pioniersmeent De Stokerij”