Wereld in de Maak – Monnik

De toekomst is nog niet gebeurd en daarom des te maakbaarder. Daarom gaan wij samen met Stad in de Maak nadenken over de samenleving waaraan zij willen werken en de toekomst die zij zouden willen realiseren. Met wij bedoel ik Christian Fruneaux en Edwin Gardner, en onze futurologie studio, Monnik.

Futurologie klinkt misschien wat geheimzinnig en mysterieus. Alsof we met Monnik de toekomst zouden kennen, of dat die te voorspellen is. Maar helaas (of vooral gelukkig) bestaat de toekomst nog niet. Het is dan ook onmogelijk haar te meten, te proeven of te onderzoeken. Futurologie gaat dan ook vooral over de vraag hoe jij of je organisatie zich positioneert in het heden. Wat wil je? Waar kies je voor? Waar zeg je nee tegen, en waar wil je weerstand tegen bieden? Of wat wil je juist stimuleren, en plannen voor maken?

Bij het positioneren van jezelf is het handig om je omgeving te kennen. Het krachtenveld dat er speelt, de bedreigingen en de mogelijkheden. Maar het is minstens zo belangrijk om jezelf te kennen, en te ontdekken wat je wil en waar je voor staat. Dit krachtenveld reikt dan ook van je diepste binnenste tot je verste buitenste. Van je eigen lokale context tot het krachtenveld van onze westerse cultuur, de geglobaliseerde economie en de moderne samenleving. Met Monnik specialiseren we ons in het laatste, the big picture. Omdat mensen meestal hun lokale krachtenveld aardig kennen, maar vaak niet goed kunnen doorzien hoe dit samenhangt en verbonden is met krachten en ontwikkelingen die over veel grotere schalen in de tijd (eeuwen) en ruimte (de aarde) spelen. Het voordeel van deze krachten is echter dat ze op zulke grote schalen spelen dat zij ook makkelijker door te trekken zijn naar de toekomst. Deze geëxtrapoleerde krachten creëren een speelveld van mogelijke toekomsten en realistische scenario’s om er te geraken.

Met Stad in de Maak gaan we bouwen aan toekomstvisie voor Rotterdam Noord. We gaan een verbeeldingswereld bouwen in de vorm van een wijk zoals Stad in de Maak die voor zich zou zien. Geen utopie of bevroren ideaal, maar een levende, duurzame en inclusieve wijk. Niet als een losgezongen eiland, maar als onderdeel van een samenleving die geborgenheid en avontuur biedt.

We zijn net begonnen, en deze wereld, net als de toekomst zelf, is nog volop in beweging. Het doel is om uiteindelijk een wereld te verbeelden die ons en anderen inspireert, waar we zouden willen wonen, en waarvoor we de moeite willen doen om haar dichterbij te brengen. Want als we eenmaal de bestemming kennen, dan volgt de reis als vanzelf.

www.monnik.org