Stadsleven Pieter de Raadt

bouwtekening_origineelOver het stadsleven in het dubbelpand Pieter de Raadstraat 35-37 is in het Rotterdams Stadsarchief een aantal interessante details te vinden. Het pand is in 1899 gebouwd met twee ruime werkplaatsen op de begane grond, die door de tijd intensief gebruikt zijn. Op de bouwtekening is te zien dat er in de werkplaats een grote stookplaats is ingericht – en dat de gevel een aantal fraaie details heeft, waarvan niet alles de tijd heeft doorstaan. Op de bovenverdiepingen zijn woningen gesitueerd.

In het stratenboek van 1911 (zie foto, op de rechterpagina) kunnen we lezen hoe het hele pand door vaklui wordt gebruikt en bewoond. Op de begane grond zijn een schilderwerkplaats en handelsdrukkerij te vinden; verder wonen er timmerlui en een metaalwerker. Eerder is er al een zeepfabriek (1903) en een sigarenfabriek (1901) te vinden.

In 1911 vestigt P. Ziere in de werkplaats van nummer 37 een firma in “zout, zeep, etc.”, die in al snel tot waterstokerij wordt uitgebreid. In de waterstokerij wordt warmwater voor de buurt gemaakt, terwijl er ook alle schoonmaakbenodigdheden te krijgen zijn. De stokerij zal het nog lang uithouden – weduwe Ziere zal deze zelfs na het overlijden van haar man nog jarenlang runnen.

pandkaartOver de periode 1940 en later is minder te vinden in het archief, al zijn er wel wat aardige details: de huurprijs van een bovenwoning (37, 1e verdieping) bedroeg bijvoorbeeld in 1942 zo’n 6 gulden per week (zie foto).