Bcademie @ Banierstraat: postacademisch beroepspraktijk onderwijs

Sinds november 2015 is de ‘woonkamer’ van Banierstraat 62 hoofdleslokaal van de Bcademie.


BcademieBcademie, lichting 2015-16

De Bcademie is een initiatief van Alex Jacobs en Daan den Houter om de kloof tussen
het behalen van een diploma aan een kunstacademie en de autonome beroepspraktijk te
overbruggen. Als hedendaagse kunstenaar moet je meer en meer bewust zijn van de
manier waarop je als cultureel ondernemer in de wereld staat. De Bcademie brengt jong
talent en bewezen talent samen in een zowel gestructureerde als informele sfeer waarbij
de overdracht van informatie zowel van gastdocent naar deelnemer als van deelnemer
naar deelnemer plaatsvind.
Het doel van de Bcademie is niet het artistiek-inhoudelijke gedeelte van de beroepspraktijk
als uitgangspunt te nemen maar juist de relatie van het artistiek inhoudelijk product van
de deelenemers met de verschillende markten. Galeries, curatoren, musea, initiatieven,
critici, subsidieverstrekkers, sponsoren, bezoekers en andere gebruikers van kunst hebben
allemaal een andere, eigen relatie met het artistiek inhoudelijk product. Grip krijgen op
deze relaties is vaak een proces waar veel tijd overheen gaat. De Bcademie heeft als doel
dit proces te versnellen. Naast de behandeling van inhoudelijke vragen over o.a.
integerheid, noodzaak, context en relevantie is er aandacht voor praktische vragen over
planning, budget, BTW, waarde, subsidie enz.

Meer weten over de activiteiten van de Bcademie, inclusief aanmelden voor volgend schooljaar? Zie website www,bcademie.nl
Alles weten? lees dan bijgevoegd verslag: Bcademie Info