Nieuw!!!! RestaurantjeHuren.nl

Op de begane grond van het Stad in de Maak pand Banierstraat 62 is onlangs een innovatief horecaconcept van start gegaan: restaurantjehuren.nl
Handig als je een keer wilt koken voor maximaal 24 vrienden en daar thuis geen ruimte voor hebt. Of als je altijd al gedroomd hebt van het runnen van een eigen restaurant, maar eigenlijk niet weet of je dat wel kunt: probeer het uit door voor een avond of een week een restaurantje te huren. In de tweede editie van De Stoker wordt het concept in heldere Jip-en-Janneketaal uitgelegd. Voor wie het gemist heeft hierbij nu ook in digitale vorm:
Lees verder “Nieuw!!!! RestaurantjeHuren.nl”

Het kleinste volkstuincomplex van Nederland geopend in Rotterdamse Agniesebuurt

Persbericht Rotterdam – 23 juni 2016
In de Rotterdamse Agniesebuurt is ‘De Schout’, het kleinste volks-tuin-hobby-complex van Nederland geopend. Het complex is gelegen in een 50m2 verhoogde border op het plein aan de Schout Heynricstraat. Deze border is door de gemeente beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven. Het complex huisvest een kruidentuin, een klein maïsveld, diverse bessenstruiken en fruitbomen, een tuinkast met gereedschap en water (opgevangen uit de dakgoot) en – al bijna af – een schuur voor buurtbewoners die voor een klein bedrag de ruimte willen huren voor hun hobby. Denk aan: fietsen opknappen, spullen repareren, modeltreinen, timmeren, kleding maken, of extra keukenruimte om jam te wecken. De eerste huurder voor de komende tijd zal aan brommers gaan sleutelen.

schuurtjeDe Schout Heynricstraat barst van de betrokken buurtbewoners! Nu hard aan het werk aan De Schout.

Latifa onderhoudt samen met haar vrijwilligers de kruidentuin. De initiatiefnemers van Stad in de Maak, die werken in het hoekpand aan de Banierstraat 62A bouwen en onderhouden de schuur en plaatsen een hek rondom de border om de planten te beschermen tegen honden en voetballen. Eind juni komen er ramen in de schuur en plantjes op het dak.

De bedoeling is om bij voldoende enthousiasme meer schuurtjes beschikbaar te maken voor buurtbewoners met een hobby. Heb je plannen of zoek je ruimte? Bel even aan bij de Banierstraat 62A, wij zijn drie kunstenaars en hebben hier ons atelier.

De feestelijke opening is gepland in augustus met eten en drinken. Meer info volgt!

Dit project wordt ondersteund door een bijdrage van de gebiedscommissie Noord en Stad In De Maak en maakt onderdeel uit van het Art of the Impact project Pioniersmeent De Stokerij.

Bcademie @ Banierstraat: postacademisch beroepspraktijk onderwijs

Sinds november 2015 is de ‘woonkamer’ van Banierstraat 62 hoofdleslokaal van de Bcademie.


BcademieBcademie, lichting 2015-16

De Bcademie is een initiatief van Alex Jacobs en Daan den Houter om de kloof tussen
het behalen van een diploma aan een kunstacademie en de autonome beroepspraktijk te
overbruggen. Als hedendaagse kunstenaar moet je meer en meer bewust zijn van de
manier waarop je als cultureel ondernemer in de wereld staat. De Bcademie brengt jong
talent en bewezen talent samen in een zowel gestructureerde als informele sfeer waarbij
de overdracht van informatie zowel van gastdocent naar deelnemer als van deelnemer
naar deelnemer plaatsvind.
Het doel van de Bcademie is niet het artistiek-inhoudelijke gedeelte van de beroepspraktijk
als uitgangspunt te nemen maar juist de relatie van het artistiek inhoudelijk product van
de deelenemers met de verschillende markten. Galeries, curatoren, musea, initiatieven,
critici, subsidieverstrekkers, sponsoren, bezoekers en andere gebruikers van kunst hebben
allemaal een andere, eigen relatie met het artistiek inhoudelijk product. Grip krijgen op
deze relaties is vaak een proces waar veel tijd overheen gaat. De Bcademie heeft als doel
dit proces te versnellen. Naast de behandeling van inhoudelijke vragen over o.a.
integerheid, noodzaak, context en relevantie is er aandacht voor praktische vragen over
planning, budget, BTW, waarde, subsidie enz.

Meer weten over de activiteiten van de Bcademie, inclusief aanmelden voor volgend schooljaar? Zie website www,bcademie.nl
Alles weten? lees dan bijgevoegd verslag: Bcademie Info