Niks nieuws onder de zon: van bezetunpandje naar bezitunpandje

redtunpandje_800pxSloop van verwaarloosde en goedkope woningen is van alle tijden. En als de nood te hoog werd stonden er altijd mensen op die het niet langer pikten en hun woontoekomst in eigen hand namen.
Een prachtig voorbeeld van een even ludieke als bloedserieuze oproep om leegstand om te zetten in woonvrijheid is het ’lieverevolutionaire’ pamflet ‘In Holland Staat Un Huis’ dat door Provo 50 jaar geleden op 25 april 1966 werd gepubliceerd. Het is een eerste teken van en oproep voor de georganiseerde kraakbeweging van de jaren 1970-80. Als zodanig nog hartstikke actueel, niet alleen in Amsterdam, ook in Rotterdam.

‘Uw huis is uw gnottempel. U heeft recht op un eigen huis en un rechtvaardige verdeling van het kollektief woningbezit. Geen huis in het magies centrum mag worden afgebroken zolang er nog mensen in wonen.
Provo’s werkgroep Witte Huizenplan lanseert un lieverevolutionaire oplossing van het woningprobleem, het witte huis. In het witte huis kan iedereen binnengaan en zijn woonruimte uitzoeken.
NEW AMSTERDAM – NEW BABYLON
De werkgroep wittehuizenplan nam de volgende initiatieven:
1 – Het uitroepen van het paleis op de dam tot stadhuis van Amsterdam en de kollektieve Kloostertempel van het magies centrum
2- De wekelijks uitgave van un lijst met adressen van leegstaande huizen die ’s zaterdags om 10 uur op de dam verspreid wordt.
3 – Het witschilderen van de deur en deurpost van leegstaande woningen ten teken dat iedereen er in wonen kan.
4 – De oprichting van un arbeidsbureau om de jongeren in de zomermaanden te mobiliseren tegen de woningnood.
5 – Het wittehuizenplan zal deel uitmaken van het plan New Amsterdam

REDTUNPANDJEBEZETUNPANDJE – GNOTWILHET “

Het enige dat wij van Stad in de Maak daar nog aan toe willen voegen: vervang Amsterdam door Rotterdam, paleis op de Dam door paleis op de Coolsingel en – ook het kraken is na 50 jaar aan een 2.0 update toe: vervang ‘bezetunpandje’ door ‘bezitunpandje’.
Het scheelt maar 1 letter, maar is een wereld van verschil, tussen gedoogd worden en zelf bezitten.

PS: Gnot is een samenvoeging van genot en got, werd door provo, met name door de bedenker, stadsjamaan en provovoorman Robert Jasper Grootveld veelvuldig gebruikt.
Hij dichtte: “Gnot, gnot, gnot, wees je eigen God.”
Bij zijn begrafenis enige jaren geleden – een happening op zichzelf – werd een grote Gnot-ballon opgelaten die langzaam ten hemel oprees.