Wasbuur: Van samen wassen naar duurzaam zeep maken

reclame-wasbuurmiddel-03-img_6180

In 1899 werden aan de Pieter de Raadtstraat nummers 35 en 37 twee identieke panden gebouwd. Op de begane grond vestigde zich in 1902 een bedrijf in ‘zeep en zout’. Al snel daarna komt er een waterstokerij bij. Ooit had zowat elke straat zo’n voorziening waar je voor een paar centen een emmer warm water kon ophalen. De historie van de plek leeft onder meer voort in de naam Stokerij, maar ook in de activiteiten die er plaats vinden. Een aantal van die activiteiten heeft direct met de geschiedenis van ‘wassen en schoonmaken’ te maken.

Wassalon Wasbuur
Sinds 2015 woont ontwerper Guido Marsille op de Pieter de Raadtstraat. Guido gebruikt zijn appartement als onderzoeksplek. Door te doen onderzoekt hij hoe we leven in de stad, met de natuur, voedsel en ons afval. Het eerste project dat daaruit voortvloeitis Wasbuur. Guido deelt zijn wasmachine met zijn buren. Hij plaatste de wasmachine direct aan de straat en heeft er een kleine, maar fijne wasruimte omheen gebouwd. Door de plek ’wassalon’ te noemen kwamen er al vrij snel vragen van langslopende buurtbewoners. ”Kan ik hier ook wassen dan?” Ja, dat kon. In het begin ging dat nog met doorgeven van de sleutel, maar later ontstond ook daar een handige samenwerking met de buren. Langzamerhand wordt de wasmachine door meerdere buurtbewoners gebruikt. Soms incidenteel, omdat de eigen wasmachine stuk is, maar soms ook regelmatiger als er geen eigen wasmachine is. Voor het project Pioniersmeent ondergaat de wassalon een verbouwing zodat hij nog makkelijker gedeeld kan worden met buurtbewoners.

Van Blankensteyn wasmiddelen
Vanuit het delen van de wasmachine ontstond ook de vraag op welke wijze wassen we zonder de natuur te vervuilen. Ook dat onderzoekt Guido door het te doen. Een ‘nieuw’ wasmiddel is geboren, in eerste instantie door een aloud recept van een biologisch wasmiddel. Van zelfsprekend wordt de naam van dat wasmiddel Van Blankensteyn, die herinnert aan de oude zeepmaker van een eeuw geleden en een nieuwe vorm aan geeft. Maar de ambitie gaat inmiddels verder. Alexander Prinsen, een onderzoeker op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid, heeft in 2015 een aantal maanden in het pand gewoond. Guido en Alexander delen een gemeenschappelijke passie: de noodzaak van zuiver wasmiddel, dat schoon is voor mens en natuur. Sindsdien hebben ze hun krachten gebundeld om van stedelijk organisch afval schoonmaakmiddel te maken. Er wordt in de gemeenschappelijk werkplaats van De Stokerij een laboratorium opgezet waarin het complete wasmiddelproductieproces wordt uitgezocht. Daarbij wordt voor 100% gebruik gemaakt van restafval uit de stad. Allereerst wordt uitgezocht of sinaasappelschillen afval de basis kan zijn voor hun zeepproducten. Ook de rest die daarna overblijft gaat ook een nuttig toepassing krijgen. De eerste bruikbare zeep die uit dit experiment wordt geproduceerd kan volgend voorjaar in de wasmachines van Wasbuur worden getest.
Zoals de heer Van Blankensteyn ook in de stad produceerde en een lokale ondernemer was, zo wil Stad in de Maak ook de kleinschalige productie terugbrengen in de stad. Niet allen omdat het leuk is, maar ook omdat dat bijdraagt aan een levendige en leefbare stad. Plaatselijke productie en gebruik kunnen bovendien een geweldige bijdrage leveren aan een in alle opzichten duurzame maatschappij.

wasmiddel@vanblankensteyn.org
www.vanblanckensteyn.org